2022 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında Ceza Hukuku ve Ticaret Hukuku başta olmak üzere birçok alanda çeşitli seminer ve sertifika programlarına katılmıştır. Öğrenciliği esnasında İcra ve İflas Hukuku ağırlıklı çalışmalar yaptığı bir büroda stajyerlik yapmıştır. Halihazırda İstanbul Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojisitk bölümünde eğitim görmektedir. Şu anda büromuzda yasal stajına devam etmekte olan Durdu, bu alanlarda çalışmalarına devam ediyor.